Choose another country or region to see content specific to your location.

Lakierowanie zabezpieczające

Lepsze zabezpieczanie dla poprawy jakości PCB

 • Certyfikaty UL, MIL i IPC-CC-830
 • Pokrycia usuwalne i odporne na rozpuszczalniki
 • Materiały akrylowe, silikonowe, poliuretanowe i hybrydowe
 • Dostępne warianty wodne i UV
 • Znaczniki UV dla ułatwienia kontroli
 • Rozcieńczalniki i produkty maskujące

Lakierowanie zabezpieczające stosuje się w celu ochrony płytek elektronicznych i odnośnych urządzeń przed wpływem czynników środowiskowych. Zwykle stosuje się warstwy 25-75µm, które dopasowują się do konturów płytki i zabezpieczając ją przedłużają jej żywotność.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Lakierowanie zabezpieczające ma duże znaczenie zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, militarnym, lotniczym, stoczniowym, oświetleniowym i przy zastosowaniach energii odnawialnych. Z powodu szybkiego rozwoju przemysłu elektronicznego, lakierowanie zabezpieczające odgrywa także dużą rolę w elektronice telefonów komórkowych i urządzeń gospodarstwa domowego.

Lakierowanie zabezpieczające stosuje się w celu ochrony płytek elektronicznych przed wpływem wilgoci, mgły solnej, chemikaliów i ekstremalnych temperatur aby zapobiec rozwojowi pleśni i awariom elektryczny. Takie zabezpieczanie pozwala na stosowanie wyższych mocy i bliższe usytuowanie ścieżek umożliwiającej miniaturyzację.

Firma "Electrolube" znajduje się wśród światowej elity ekspertów tworzących i stosujących lakierowanie zabezpieczające, spełniające wymogi międzynarodowych certyfikatów (włącznie z europejskimi i amerykańskimi specyfikacjami militarnymi). Zakres obecnie dostepnych produktów obejmuje wyroby akrylowe, silikonowe, poliuretanowe, hybrydowe i wszelkie warianty przyjazne środowiskowo.

Oferta "Electrolube" obejmuje lakiery bezbarwne i pigmentowane oraz szereg produktów pomocniczych stosowanych przy lakierowaniu jak rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, maski zdzieralne i materiały wypełniające.

More Information

Sposób nakładania lakierów zabezpieczających

Są cztery podstawowe sposoby nakładania lakierów zabezpieczających.

 • Nakładanie pędzlem
 • Zanurzanie
 • Selektywne nakładanie maszynowe
 • Nakładanie natryskowe

Produkty są dostępne luzem, w aerozolu i małych opakowaniach, dlatego prawidłowy sposób i warunki należy ocenić dla każdego zastosowania. Staranne rozpatrzenie zalecanych warunków wilgotności i temperatury dla wybranej powłoki powinny być podejmowane zarówno dla aplikacji jak również etapów suszenia.

Dlaczego sposób nakładania lakieru ma znaczenie?

Wybór nieprawidłowego sposobu nakładania lub nieprawidłowe nałożenie lakieru może mieć znaczny wpływ na skuteczność powłoki i wynikające z niej działanie obwodu drukowanego.

Nakładanie pędzlem

Electrolube FSC brush coating

Sposób ten, zgodnie z nazwą, polega na nakładaniu lakieru na obwód drukowany pędzlem.

Zalety tego sposobu nakładania polegają przede wszystkim na tym, że może on być bardziej oszczędny przy produkcji na niewielką skalę oraz że łatwo jest wybrać strefy do powlekania.

Jednakże zazwyczaj nie zalecamy nakładania pędzlem, ponieważ nałożenie równomiernej powłoki nie zawsze jest łatwe. Może to powodować brak odpowiedniej ochrony w przypadku powłoki zbyt cienkiej lub pękanie powłoki w przypadku, gdy jest ona zbyt gruba (szczególnie przy cyklicznych zmianach temperatury). Inną wadą tego sposobu jest możliwość powlekania jednorazowo tylko jednej strony obwodu drukowanego.

Nakładanie zanurzeniowe

Electrolube Dip Coating a PCB

Sposób ten polega na maszynowym zanurzaniu całego obwodu drukowanego w powłoce, co umożliwia łatwe wnikanie powłoki w szczeliny oraz przestrzenie pod komponentami, które są trudno dostępne w inny sposób.

W taki sposób można nakładać większość powłok, ale zanurzanie wymaga zazwyczaj wyższej lepkości/większej zawartości materiałów stałych, a powłoki wchodzące w reakcję z otoczeniem, takie jak powłoki utwardzane wilgociowo są trudne do zastosowania, ponieważ zbiornika nie można uszczelnić przed wilgocią znajdującą się na zanurzanych obwodach.

Wady tego sposobu są następujące:

Niektóre obwody drukowane mogą nie być odpowiednie z powodu ich budowy, jeżeli komponenty są położone blisko siebie.

Zasadnicze znaczenie ma dokładne maskowanie złączy i innych stref, które nie mogą być powlekane. Maskowanie często jest procesem pracochłonnym, który jest tracony w 100%. Wymaga ono nałożenia materiału (płynu lub taśmy), wysuszenia i usunięcia. Często również powłoka wymaga poprawek w przypadku uszkodzeń niektórych stref podczas usuwania maskowania, a materiał maskujący należy ponownie wyrzucić. Zastosowanie wykonanych na miarę gumowych osłon maskujących, dopasowanych do maskowanych komponentów, może oszczędzić czas, ale nadal jest to proces dodatkowy, wymagający dodatkowych wydatków i trudny do automatyzacji.

Selektywne nakładanie maszynowe

Selective coating of PCB

Selektywne nakładanie maszynowe to sposób, w którym elementy obwodu drukowanego do pokrycia powłoką są „wybierane”. Zazwyczaj sposób ten wykorzystuje maszynę, która jest programowana do powlekania wyłącznie wybranych obszarów.

Sposób ten jest odpowiedni na wszystkich poziomach produkcji, a jego zaletą w stosunku do nakładania zanurzeniowego jest minimalna konieczność maskowania, a nawet możliwość całkowitego uniknięcia maskowania, jeżeli obwód drukowany jest dobrze zaprojektowany pod kątem powlekania. Nakładanie maszynowe oznacza również gwarancję równej, równomiernej i powtarzalnej powłoki o zalecanej grubości. Nakładanie takie jest zazwyczaj szybsze i jest odpowiednie dla produkcji ciągłej takich samych elementów.

Wadą tego sposobu jest fakt, że do obsługi maszyny wymaga on operatora o większych umiejętnościach, a penetracja pod komponenty nie zawsze jest łatwa. Również programowanie może być czasochłonne i wymagające zatrzymania maszyny, co ogranicza zastosowanie tego sposobu przy produkcji krótkich serii elementów mieszanych. Może on również powodować „nitkowanie” powłok lub tworzenie się wykwitów na powierzchni.

Nakładanie natryskowe

Spray coating of a PCB

Nakładanie natryskowe, jak sugeruje jego nazwa, to sposób polegający na rozpylaniu lakieru na obwód drukowany, odbywające się zazwyczaj ręcznie w kabinie natryskowej lub za pomocą aerozolu. Mimo to sposób ten można zautomatyzować tak, jak w przypadku nakładania selektywnego.

Jest to jeden z najbardziej ekonomicznych i wygodnych sposobów nakładania powłok, ponieważ w razie potrzeby może się odbywać na stole warsztatowym. Dlatego stanowi on dobry wybór w przypadku wykonywania poprawek lub napraw pojedynczych elementów lub krótkich serii.

Sposób ten można stosować do większości powłok, ale ponieważ wymaga on niskiej lepkości, powłoki na bazie rozpuszczalników mogą wymagać rozcieńczenia za pomocą odpowiednich rozcieńczalników do uzyskania wymaganej lepkości.

Do wad tego sposobu należy możliwość nałożenia się na siebie warstw, powodujących powstanie powłoki o grubości większej niż zalecana. W przypadku nakładania natryskowego za pomocą maszyny trudne może być również dotarcie do spodu elementów.

Na koniec sposób ten może również powodować „nitkowanie” powłok lub tworzenie się wykwitów na powierzchni.

Metody utwardzania

Na koniec, podczas wyboru sposobu nakładania powłoki, należy zapoznać się z instrukcją utwardzania powłoki. Jak podano powyżej, niektóre sposoby nakładania nie są odpowiednie dla niektórych sposobów utwardzania. Więcej informacji na temat rodzajów utwardzania.

Co jeszcze należy uwzględnić podczas nakładania lakieru zabezpieczającego?

Otoczenie

Podczas nakładania lakieru należy uwzględnić kilka czynników związanych z otoczeniem.

 • Temperatura
  – ma ona wpływ na lepkość lakieru, co z kolei może mieć wpływ na skuteczność nakładania.
 • Wilgotność
  - wilgoć zawarta w powietrzu może zanieczyścić lakier w zbiorniku maszyny do nakładania powłok zanurzeniowo. Może ona również powodować powstawanie wykwitów podczas rozpylania ręcznego i mieć negatywny wpływ na czas utwardzenia/przydatności do użycia.
 • Wentylacja
  - nieodpowiednia wentylacja może powodować gromadzenie się oparów szkodliwych dla zdrowia operatora. Nadmierna wentylacja może powodować problemy podczas nakładania powłoki oraz nadmierne jej nitkowanie.
 • Filtrowanie powietrza
  – powietrze w zakładzie może zawierać cząstki mogące zanieczyścić lakier podczas schnięcia i, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń powietrza, prowadzić do nieestetycznego wyglądu i potencjalnych problemów związanych z niezawodnością.

Nadal niejasne?

W karcie danych technicznych każdego produktu podany jest szczegółowy opis najlepszego sposobu nakładania.

W Electrolube jesteśmy dumni z troski i dbałości o naszych klientów, a nasz zespół techniczny z największą przyjemnością pomoże w doborze prawidłowego sposobu nakładania. Blisko współpracujemy z licznymi lokalnymi i międzynarodowymi dostawcami maszyn w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia z ich strony za naszym pośrednictwem.