Choose another country or region to see content specific to your location.

Lakierowanie zabezpieczające

Lepsze zabezpieczanie dla poprawy jakości PCB

 • Certyfikaty UL, MIL i IPC-CC-830
 • Pokrycia usuwalne i odporne na rozpuszczalniki
 • Materiały akrylowe, silikonowe, poliuretanowe i hybrydowe
 • Dostępne warianty wodne i UV
 • Znaczniki UV dla ułatwienia kontroli
 • Rozcieńczalniki i produkty maskujące

Lakierowanie zabezpieczające stosuje się w celu ochrony płytek elektronicznych i odnośnych urządzeń przed wpływem czynników środowiskowych. Zwykle stosuje się warstwy 25-75µm, które dopasowują się do konturów płytki i zabezpieczając ją przedłużają jej żywotność.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Lakierowanie zabezpieczające ma duże znaczenie zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, militarnym, lotniczym, stoczniowym, oświetleniowym i przy zastosowaniach energii odnawialnych. Z powodu szybkiego rozwoju przemysłu elektronicznego, lakierowanie zabezpieczające odgrywa także dużą rolę w elektronice telefonów komórkowych i urządzeń gospodarstwa domowego.

Lakierowanie zabezpieczające stosuje się w celu ochrony płytek elektronicznych przed wpływem wilgoci, mgły solnej, chemikaliów i ekstremalnych temperatur aby zapobiec rozwojowi pleśni i awariom elektryczny. Takie zabezpieczanie pozwala na stosowanie wyższych mocy i bliższe usytuowanie ścieżek umożliwiającej miniaturyzację.

Firma "Electrolube" znajduje się wśród światowej elity ekspertów tworzących i stosujących lakierowanie zabezpieczające, spełniające wymogi międzynarodowych certyfikatów (włącznie z europejskimi i amerykańskimi specyfikacjami militarnymi). Zakres obecnie dostepnych produktów obejmuje wyroby akrylowe, silikonowe, poliuretanowe, hybrydowe i wszelkie warianty przyjazne środowiskowo.

Oferta "Electrolube" obejmuje lakiery bezbarwne i pigmentowane oraz szereg produktów pomocniczych stosowanych przy lakierowaniu jak rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, maski zdzieralne i materiały wypełniające.

More Information

Dobór lakieru: rozważania

Jakie będą warunki otoczenia roboczego dla obwodu drukowanego?

Lakiery są stosowane w celu ochrony obwodów drukowanych przed korozją w ich otoczeniu roboczym. Dlatego ważne jest sprawdzenie zdolności lakieru do ochrony obwodu przed jego otoczeniem. Należy zadać następujące podstawowe pytania:

 • Na jaki zakres temperatur będzie narażony obwód drukowany?
 • Jak szybko będzie się zmieniać temperatura robocza (patrz szok termiczny)?
 • W jakiej wilgotności będzie działać obwód drukowany?
 • Czy należy uwzględnić kondensację?
 • Czy będzie obecna sól?
 • Czy będzie on zanurzony w wodzie?
 • Jakie rozpuszczalniki będą obecne?
 • Jaki będzie poziom występującego promieniowania UV (narażenie na światło dzienne)?

Lakier musi być odpowiedni do użytku w wymaganych warunkach roboczych. Dostarczane są karty danych technicznych (TDS) oparte o szeroki zakres badań wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnych z normami międzynarodowymi. Należy również wykonać testy celem sprawdzenia, czy powłoka zachowuje wszystkie wymagane właściwości przez cały okres użytkowania. Jest to konieczne z powodu występowania różnych warunków powodowanych rozmaitością materiałów stosowanych do obwodów drukowanych oraz ich sposobów wykonania.

Więcej informacji na temat badań wykonywanych dla powyższych pytań – patrz punkt „Testowanie lakierów zabezpieczających”.

Poza charakterystykami utwardzonego lakieru istotną rolę dla sukcesu (lub porażki) powłoki odgrywa sposób jego nakładania. Dlatego podczas procesu doboru należy uwzględnić następujące zagadnienia:

 • Dostępny czas utwardzania
 • Maksymalna możliwa temperatura utwardzania
 • Liczba obwodów drukowanych do wyprodukowania
 • Dostępny czas cyklu lub czas TAKT
 • Zastosowanie istniejących urządzeń, czy nowy proces?

Jakie są wymagania elektryczne?

Lakiery zabezpieczające tworzą ochronną warstwę izolacyjną. Najczęściej badanym parametrem elektrycznym jest rezystancja powierzchni izolacji (SIR). Pomiar ten jest często wykonywany przed i po nałożeniu powłoki i narażeniu na trudne warunki. Dzięki temu powłoka będzie stale zapewniać wymagany poziom izolacji. Powłoka powinna również wykazywać wysoką wytrzymałość dielektryczną. Minimalną wymaganą wartość można określić na podstawie odstępu między ścieżkami i różnicy potencjałów między sąsiednimi ścieżkami.

Jaki będzie układ obwodu drukowanego?

Budowa obwodu drukowanego powinna uwzględniać rozmieszczenie elementów, które nie mogą zostać pokryte powłoką. W unikaniu takich obszarów mogą pomóc urządzenia do natrysku selektywnego lub zastosowanie zdejmowanych masek. Alternatywnie można stosować materiały żelowe do tworzenia „zapór” ograniczających powłokę i zapobiegania efektowi kapilarnemu, powodującemu przedostawanie się materiału do niepożądanych stref, takich jak złącza. Innym aspektem do uwzględnienia jest odległość pomiędzy komponentami. Jeżeli odstęp między komponentami nie jest wystarczający, może on powodować powstawanie mostków z powłoki nad odstępami, zamiast prawidłowego dopasowania się do obwodu drukowanego. Może to mieć liczne skutki, obejmujące powstawanie powłoki o nadmiernej grubości i jej pękanie lub powstawanie pod powłoką pustych przestrzeni, do których może dostawać się rozpuszczalnik i powodować korozję.

Czy wymagane są poprawki lub naprawy?

Jeżeli obwód wymaga naprawy, należy zwrócić uwagę na możliwość łatwego usunięcia lakieru. Firma Electrolube oferuje produkty do skutecznego usuwania lakierów zabezpieczających, umożliwiające usuwanie nawet lakierów odpornych na rozpuszczalniki.

Usuwanie lakierów zabezpieczających

Firma Electrolube oferuje liczne produkty dodatkowe wspomagające usuwanie lakierów. Przedstawione one są w tej sekcji strony internetowej: (link) wraz z ich kartami danych technicznych i instrukcjami.

Jaka będzie produkowana ilość?

Wielkość produkcji wpływa na liczne zagadnienia omawiane w tych artykułach. Najbardziej oczywistymi z nich są: sposób nakładania i czasy utwardzania. Przykładowo, nakładanie automatyczne jest preferowane w przypadku produkcji masowej, podczas gdy przy krótkich seriach można stosować ręczne rozpylanie.

Jak będzie wyglądała obudowa ostateczna?

Montaż obwodu drukowanego w miejscu docelowym może z wielu przyczyn mieć wpływ na skuteczność lakieru. Przykładowo, otwarta obudowa powoduje oddziaływanie większej liczby czynników z otoczenia, niż obudowa zamknięta. Istotne jest również to, czy obwód drukowany będzie zamontowany poziomo, czy pionowo. W miarę możliwości powinien on być montowany pionowo, ponieważ zapobiega to osadzaniu się kondensacji na obwodzie.